Olaug Lovise Vik

Født 20. desember 1926
Død 21. mars 2017, Bodø