Iren Marry Ann Gullhav

Født 25. februar 1937
Død 13. januar 2017, Bodø