Bodvar Johan Skutvik

Født 16. september 1934
Død 17. mai 2017, Bodø