Olaug Lovise Vik

Født 20. desember 1926
Død 21. mars 2017, Bodø

Olaug Lovise Vik Galleri

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Terje Vik