Anna Helene Grimstad

Født 30. mai 1926
Død 14. august 2017, Bodø

Anna Helene Grimstad Dødsannonse

Innrykksdato

Avisa Nordland
22-08-2017
Skriv ut annonse (PDF)